aanmelden/afmelden

AANMELDINGSFORMULIER  hip hop/modern/high heels

 • Voorletters en achternaam:
 • Roepnaam:
 • Geboortedatum:
 • Geslacht:
 • Adres:
 • Postcode en woonplaats:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Wordt lid m.i.v.:

MACHTIGING AUTOMATISCHE INNING CONTRIBUTIE

 • Naam:
 • Machtigt hierbij de vereniging Kidzmove te Terneuzen om met ingang van de maand……………………………..,tot wederopzegging(de maandelijkse verschuldigde
 • Contributie van  zie achterkant en vul in welke les u of u kind deelneemt en vul hier het bedrag in ………….. )en eenmalige de inschrijfkosten van €7.00 af te schrijven van
 • Zijn/haar(*)rekeningnummer………………………………………………………..
 • Plaats……………………………        Datum………………………………………
 • ………………………………..Handtekening

Vul in welke les gevolgd wordt:

 • 0:Onbeperkt hip hop voor: €20,00 per maand
 • (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 • (**)Opzegging geschiedt schriftelijk tegen de eerste van de maand met inachtneming van een
 • Opzegtermijn van (tenminste) 1 maand het rekeningnummer erbij vermelden, naam leerling
 • (*) Doorhalen wat niet van toepassing is
 • (**)Opzegging geschiedt schriftelijk tegen de eerste van de maand met inachtneming van een
 • Opzegtermijn van (tenminste) 1 maand het rekeningnummer erbij vermelden, naam leerling

                        

Lidmaatschap beëindigen

Als allereerst jammer dat u het lidmaatschap wilt beëindigen,Maar tegelijkertijd bedankt in het vertrouwen.Opzeggen gaat bij ons schriftelijk.

Opzeg formulier

 • Naam:
 • Email:
 • Telefoon:
 • Rekeningnummer:
 • Datum:

U  kunt dit sturen naar,

 • Hendrikstraat 9
 • 4532 AM
 • Terneuzen

Mvg,

Pamela Uijtdewilligen