• 06-23792660
  • johnpauwels@hetnet.nl

aanmelden/afmelden

 

 

AANMELDINGSFORMULIER  hip hop

 

Voorletters en achternaam:

 

Roepnaam:

 

Geboortedatum:

 

Geslacht:

 

Adres:

 

Postcode en woonplaats:

 

Emailadres:

 

Telefoonnummer:

 

Wordt lid m.i.v.:

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INNING CONTRIBUTIE

 

Naam:

 

Machtigt hierbij de vereniging Kidzmove te Terneuzen om met ingang van de maand

……………………………..,tot wederopzegging(de maandelijkse verschuldigde

Contributie van  €20,00 )en eenmalige de inschrijfkosten van €7.00 af te schrijven van

.

Zijn/haar(*)rekeningnummer………………………………………………………..

 

Plaats……………………………        Datum………………………………………

 

 

………………………………..

Handtekening

 

Onbeperkt dansen voor: € 20,00 per maand

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

(**)Opzegging geschiedt schriftelijk tegen de eerste van de maand met inachtneming van een

Opzegtermijn van (tenminste) 1 maand het rekeningnummer erbij vermelden, naam leerling

 

                         Lidmaatschap beëindigen

Als allereerst jammer dat u het lidmaatschap wilt beëindigen,

Maar tegelijkertijd bedankt in het vertrouwen.

Opzeggen gaat bij ons schriftelijk.

 

 

                                         Opzeg formulier

 

Naam:

Email:

Telefoon:

Rekeningnummer:

Datum:

 

U  kunt dit sturen naar,

Hendrikstraat 9

4532 AM

Terneuzen

 

 

 

Mvg,

Pamela Uijtdewilligen